Fedezetlenségi díj kalkulátor

2010 január 1-én bevezetett fedezetlenségi díj az adott gépjárműre vonatkozó, kötelező biztosítás hiányában kockázatviselés nélküli időre értendő. Napi díjként kerül felszámolásra, és a biztosítótársaságoknak a szerződéskötéskor kötelezően ellenőrizniük kell, hogy a szerződő előzőleg eleget tett e biztosítási kötelezettségének. Amennyiben a jármű tulajdonosa elmaradással rendelkezik, a biztosítatlan időszakra fedezetlenségi díjat számolnak fel.

A fedezetlenségi díjat a kártalanítási számla tulajdonosa (értelem szerűen, aki nevén a biztosítás fut) köteles megfizetni.

A fedezetlenségi díjak minden évben rögzítésre kerülnek, így az év vége előtt legalább 45 naptári nappal meghirdetésre kerülnek a következő évre vonatkozó összegek.